Nhà ống 42m² tuyệt đẹp tại Sài Gòn trên website kiến trúc hàng đầu nước Mỹ

By Nam Nguyễn

Ngôi nhà ống 4 tầng ở Hồ Chí Minh vừa xuất hiện trên trang mạng kiến trúc hàng đầu thế giới Archdaily (Mỹ) với thiết kế cực sáng tạo và những hình ảnh ấn tượng.