7 ý tưởng thiết kế cho cửa sổ đẹp nhất

By Nam Nguyễn

Làm thế nào để tranh trí cửa sổ đẹp, bắt mắt nhất mà không làm ảnh hưởng đến chức năng lấy sáng và tạo đối lưu không khí? Cùng tham khảo 7 ý tưởng tuyệt vời dưới đây.